Kryzys w kryzysie. Psychologiczny wymiar pandemii

Crisis within a crisis. Psychological dimension of the pandemic

Numer specjalny – SARS CoV-2, Pol J Public Health 2019;129(4):138-140

 

Renata Markiewicz

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska


DOI_disc_logo 10.2478/pjph-2019-0031

© 2020 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Abstract

The COVID-19 pandemic caused chaos in many countries. The reason of that were mostly lack of knowledge concerning the disease, fear of infection, difficulties in defining its consequences. A reasonable action in fighting the epidemic turned out to be social isolation and suspension of all state institutions. While at the beginning of introduction of those actions the society accepted the restrictions with understanding, the prolonging state of isolation caused in some people increased anxiety, fear and concerns about the future. Reduction of a negative effect of pandemic can be a problem for a long time, especially when we will not be able to adequately interpret a danger, comprehend it and appropriately react. Crisis within a crisis. Psychological dimension of the pandemic


Keywords: epidemic, psychological dimension, style of coping with stress.

Files to download

Streszczenie

Pandemia COVID-19 wywołała w wielu krajach stan chaosu. Spowodował go przede wszystkim brak wiedzy na temat choroby, lęk przed zakażeniem, trudności w określeniu jego konsekwencji. Racjonalnym przedsięwzięciem w walce z epidemią okazała się izolacja społeczeństwa i zawieszenie funkcjonowania wszystkich instytucji państwowych. O ile w początkowym okresie tych działań społeczeństwo ze zrozumieniem odniosło się do wprowadzanych ograniczeń, o tyle przedłużający się stan izolacji u niektórych spowodował wzrost niepokoju, lęku i obaw o przyszłość. Zredukowanie negatywnego efektu pandemii być może jeszcze długo będzie dużym problemem, szczególnie wtedy, gdy nie będziemy potrafili adekwatnie zinterpretować zagrożenia, zrozumieć go i właściwie zareagować.


Słowa kluczowe: epidemia, wymiar psychologiczny, styl radzenia sobie ze stresem.

Calendar

June 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30