Number 4

Contents

1. Nowy koronawirus – SARS CoV-2 - 113

Novel coronavirus – SARS CoV-2
Małgorzata Polz-Dacewicz


2. COVID-19 – jako globalny problem zdrowia publicznego - 118
COVID-19 – as a global problem of public health
Bartłomiej Drop, Mariola Janiszewska, Katarzyna Drop


3. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności Polski jako zadanie państwa, na przykładzie SARS-CoV-2 - 123
Ensuring safety for the Polish population as a task of the state on the example of the SARS-CoV-2
Patrycja Misztal-Okońska


4. Wpływ izolacji społecznej na poziom aktywności fizycznej oraz samopoczucie i stan psychiczny ludzi podczas pandemii koronawirusa COVID-19 - 127
An influence of social isolation on the level of physical activity as well as on well-being and mental state of people during the coronavirus COVID-19 pandemic
Agnieszka Parfin, Krystian Wdowiak, Marzena Furtak-Niczyporuk, Jolanta Herda


5. Trening zdrowia – czyli o przygotowaniu organizmu do walki z COVID-19 - 132
Health training – preparing an organism for coping with COVID-19
Piotr Gawda, Grzegorz Zieliński, Magdalena Zawadka, Aleksandra Byś


6. Kryzys w kryzysie. Psychologiczny wymiar pandemii - 138
Crisis within a crisis. Psychological dimension of the pandemic
Renata Markiewicz


7. Zaburzenia psychiczne u osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 – przegląd piśmiennictwa - 141
Mental disorders in people infected with the coronavirus SARS-CoV-2 – literature review
Anna Litwin, Jolanta Masiak


8. Związek pomiędzy sprawowaniem opieki medycznej nad osobami z chorobą COVID-19 a zdrowiem psychicznym pracowników ochrony zdrowia - 145
Relationship between taking medical care of people infected with COVID-19 and mental health of healthcare professionals
Tomasz Szambor, Jolanta Masiak, Anna Urbańska, Maciej Składanowski


9. Wpływ stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny na ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2 i przebieg choroby COVID-19 - 148
The impact of ACE inhibitors on the risk of SARS-CoV-2 virus infection and the course of COVID-19 disease
Tomasz Plech

Calendar

December 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31