The role and responsibilities of the raramedic in the State Medical Rescue System

Review Article, Pol J Public Health 2019;129(1): 31-34

Mariusz Goniewicz, Patrycja Misztal-Okońska, Adam Gorgol

Department of Emergency Medicine, Medical University of Lublin, Poland


DOI_disc_logo 10.2478/pjph-2019-0007

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Abstract

The profession of paramedic is a recent profession functioning in Poland since 1992. Over those 27 years the training, the role and responsibilities given to paramedics have undergone many changes. Initially, paramedics were trained in two-year colleges (post-secondary schools) and were not qualified to administer medical emergency treatment (medical rescue procedures) at the place of accidents. At present, they are educated at universities and are qualified to apply emergency medical treatment by themselves, inter alia to ensure the safe transport of the injured person in a life-threatening emergency, provide mental support to the injured, and carry out health education and promotion. Moreover, they are the core personnel of the State Medical Rescue System (PRM).
The goal of the study was to present the history of the establishment of paramedical profession and its current role and responsibilities in the PRM.


Keywords: medical rescue, system State Medical Rescue System, paramedic, training, emergency medical treatment.

Files to download

References

 1. Goniewicz M. Kształcenie ratowników medycznych w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. In: M. Goniewicz, G. J. Nowicki (eds). Ratownictwo medyczne – teraźniejszość i przyszłość. Lublin: Perfecta; 2012. p. 147-65.
 2. Matysiak A, Wyrozębska A. Historia zawodu ratownika medycznego. Med Dydak Wychow. 2011;7-8:24-7.
 3. Wnukowski K, Kopański Z, Sianos G. Specyfika pracy ratownika medycznego. JCHC. 2015;3:2-9.
 4. Goniewicz M. Kształcenie ratowników medycznych w Polsce – proponowane rozwiązania. Nauka i szkolnictwo wyższe. 2010;1-2(35-36):275-93.
 5. Goniewicz M. Ratownik medyczny – kluczowy zawód systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. In: J. Konieczny (ed). Ratownictwo w Polsce lata 1990-2010. Poznań: Oficyna Wydawnicza Gramond; 2010 p. 145-55.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2007, Nr 4, poz. 33).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 roku zmieniającym rozporządzanie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. 2009, Nr 11, poz. 64). 
 8. Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017, poz. 2195).
 9. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1887).
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie bez nadzoru lekarza (Dz.U.2016, poz. 587).
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2017, poz. 1364).
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz.U. 2017, poz. 1884).

Calendar

March 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31