Dental treatment needs in patients of a Lublin dental clinic aged 35-54

Original Article, Pol J Public Health 2016;126(3); 138-141

Ewa Kuchta1, Renata Chałas2, Leszek Szalewski3,
Elżbieta Pietryka-Michałowska4, Jolanta Szymańska1

1 Chair and Department of Paedodontics, Medical University of Lublin, Poland
2 Chair and Department of Conservative Dentistry with Endodontics, Medical University of Lublin, Poland
3 Department of Prosthetics, Medical University of Lublin, Poland
4 Department of Mathematics and Biostatistics, Medical University of Lublin, Poland

DOI: 10.1515/pjph-2016-0029

Abstract

Introduction. Evaluation of the oral health among adult Poles carried out in the framework of the “National Monitoring of Oral Health and Its Determinants” study and the research results of clinical centers in Poland indicate that dental caries, periodontal diseases and missing teeth are a major health problem.
Aim. The aim of the study was determining the reasons for reporting to the dentist of 35-54-year-old people, the assessment of dental health and prosthetic needs.
Material and methods. The study comprised 154 patients aged 35-54 reporting in 2015 to the dental clinic in Lublin, which offers treatment financed by the National Health Fund or for a fee. Gender, age, the place of residence and the reason for the reporting to the dentist were analyzed. The place of residence was a village, a town of less than 200 thousand inhabitants or the city of more than 200 thousand residents. The reason for reporting to the dental clinic was a check-up visit, toothache or loss of filling. Dental condition was assessed by calculating the DMF index. The prosthetic state and needs were evaluated. The results were statistically analyzed.
Results. Most patients reporting to the dental examination were women (59.09%) and residents of a big city (70.78%). More than a half of the patients (55.84%) had a check-up appointment, 25.32% appeared due to the loss of filling, and 18.83% – because of a toothache. The frequency of decay in the study group was 100% and the DMF index values ranged from 2.0 to 32.0, assuming an average of 21.18±5.02, and with the age the DMF index values increased. The highest number of decayed and extracted teeth were found in the rural population. Both residents of big cities and patients who reported for regular check-ups had the biggest number of fillings.
Conclusion. Dental caries is still a major health problem in Polish population aged 35-44. Poor oral health among the adult population in Poland is due to the low health awareness of society. This requires launching large-scale dental educational campaigns and prevention measures among adult Polish citizens, especially in rural areas.

Keywords

oral health, treatment needs, adults, Poland.

References

 1. Chmielewska D, Stania M. Jakość życia zależna od stanu jamy ustnej u dorosłych. Twój Prz Stomatol. 2014;9:52-4, 58.
 2. Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015. [http://docplayer.pl/35359-Minister-zdrowia-monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2013-2015.htmlProgram na lata 2013-2015]. Access: 30.09.2016.
 3. Kubić-Filiks B, Rosiak J, Szalewski L, et al. Socio-medical analysis of patients aged 0-6 years reporting to the dentist. Pol J Public Health. 2016;126:24-7.
 4. Minister Zdrowia. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 35-44 i 65-74 lat. Badania epidemiologiczne wykonane w 2013 roku w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015”. [http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2013-2015/]. Access: 07.10.2016.
 5. Hilt A, Rybarczyk-Townsend E, Lubowiedzka-Gontarek B, Wochna-Sobańska M. Problemy zdrowotne jamy ustnej 35-44-letnich mieszkańców województwa łódzkiego. Przegl Epidemiol. 2012;66:133-8.
 6. Novák P, Grzegocki M, Ryba B, et al. Oral health status and dental treatment needs of patients of the University Dental Clinic in Cracow in the period 2006-2010. J Stoma. 2013;66:485-93.
 7. Gaszyńska E, Wierzbicka M, Marczak M, Szatko F. Thirty years of evolution of oral health behaviours and dental caries in urban and rural areas in Poland. Ann Agric Environ Med. 2014;21:557-61.
 8. Łysek R, Polak M, Szafraniec K, et al. Socioeconomic status, health behaviours and oral health in adult urban population of Krakow. Dent Med Probl. 2016;53:66-77.
 9. Michalak E, Łoboda J, Chomyszyn-Gajewska M. Reasons for patients’ visit to dental clinics in Cracow in the years 2005-2006 and 2013-2014. Przegl Epidemiol. 2015;69:787-94.
 10. Pytko-Polończyk J, Loster WB. Lecznicze potrzeby stomatologiczne pacjentów zgłaszających się do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w roku 2008. Implantoprotet. 2009;10:48-51.
 11. Jodkowska E. Stan uzębienia dorosłych mieszkańców polski w latach 1998-2009. Przegl Epidemiol. 2010;64:571-6.
 12. Borysewicz-Lewicka M, Wochna-Sobańska M. Stomatologiczne zachowania prozdrowotne ludności Polski w świetle badań epidemiologicznych wykonanych w roku 2003 w ramach programu „Miesiąc totalnie zdrowego uśmiechu”. Czas Stomatol. 2007;60:377-83.
 13. Iwanicka-Frankowska E, Wierzbicka M, Pierzynowska E, Kępa J. Stan przyzębia i potrzeby profilaktyczno-lecznicze grupy osób dorosłych z regionu Warszawy. Nowa Stomatol. 2003;3:148-51.
 14. Pawlik A. Aktualny stan zdrowia jamy ustnej Polaków. Twój Prz Stomatol. 2010;11:84-6, 88.
 15. Konopka T, Dembowska E, Pietruska M, et al. Periodontal status and selected parameters of oral condition of Poles aged from 65 to 74 years. Przegl Epidemiol. 2015;69:537-42.
 16. Gracz L, Świderska J. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania podejmowania przez pacjentów leczenia stomatologicznego. Hygeia Public Health. 2011;46:77-82.
 17. Ziętek M. Zdrowie jamy ustnej Polaków. Czas Stomatol. 2005;58:388-91.

Calendar

June 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30