Contributions of Seweryn Sterling in a fight against tuberculosis and his initiatives in founding healthcare institutions in Lodz

Review Article, Zdr Publ 2012;122(1): 104-106

NATALIA WYSOCKA-SENDKOWSKA

Zakład Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Abstract

Contributions of Seweryn Sterling in a fight against tuberculosis and his initiatives in founding healthcare institutions in Lodz
 
Seweryn Sterling, a physician and involved citizen, was an initiator of many healthcare and charity institutions. He was one of the founders of the first anti-tuberculosis ward of Israel and Leona Poznańscy Jewish Hospital in Poland. He also initiated the Anti-tuberculosis League, which played a role of sanatorium of City Hospital. S. Sterling founded the Anna Maria Children Hospital, Ambulance Service, and the charity institution „Kropla Mleka”. That physician was also an author of clinical classification of tuberculosis and an innovative, climatic-hygienic-dietetic method of tuberculosis treatment. He introduced new methods of tuberculosis diagnosis – pulse examination and body temperature measurement.
By his struggle with inappropriate hygienic life conditions of Lodz inhabitants, he made their health conditions better. S. Sterling gave speeches on tuberculosis treatment, he published two handbooks: “Suchoty płuc pospolite” and “O leczeniu gruźlicy w szpitalu i w domu”. In his paper “Osobnicza i społeczna walka z gruźlicą” he gave advice to consumptives, while in the paper “Podmiejskie uzdrowiska, szpitale dla chorych piersiowych” he characterized the benefitsof health resorts (sanatoriums). S. Sterling was also an originator of two magazines – “Czasopismo Lekarskie” and “Gruźlica”. He founded a branch of Warsaw Hygienic Association in Lodz as well.

 

Files to download

Keywords

pulmonology, Seweryn Sterling, history of medicine

References

 1. Fijałek A, Supady J. Gruźlica płuc w Łodzi od schyłku wieku XIX do 1918 roku. Łódź: ADI; 2003, s.18, 61-2, 73-92.
 2. Sterling S. O reformie pomocy lekarskiej dla robotników fabrycznych. Czasopismo Lekarskie. 1905;7:126.
 3. Fijałek J. Seweryn Sterling – współtwórca ruchu lekarsko-społecznego w Łodzi na przełomie XIX i XX w. W: Dzieje Żydów w Łodzi. Łódź; 1991. s. 205-10.
 4. Sterling S. Podmiejskie uzdrowiska, szpitale dla chorych piersiowych. Łódź; 1911. s.17-20.
 5. Sterling S. Osobnicza i społeczna walka z gruźlicą. Łódź; 1911. s. 20-6.
 6. Indulski J. Fijałek J. Opieka zdrowotna w Łodzi do 1945 roku. Łódź; 1990. s. 176-8.
 7. Grodecki M, Rudzki S, Sokołowska M. Walka z gruźlicą w Polsce. Warszawa: Druk. Naukowa Towarzystwa Wydawniczego; 1934. s. 39-41
 8. SupadyJ. Powstanie i organizacja pierwszego szpitala dla dzieci w Łodzi w latach 1904-1914. Szpital Pol. 1979:19-24.
 9. Księga pamiątkowa 25-lecia pracy pogotowia ratunkowego w Łodzi. Łódź; 1927. s. 5-6, 23.
 10. Pamiętnik Towarzystwa „Kropla Mleka” w Łodzi 1904-1926. Łódź; 1927. s. 6-7, 46.
 11. Supady J. Powstanie i działalność łódzkiej „Kropli Mleka” w latach 1904-1914. Zdr Publ. 1977;6:411-3.
 12. Pawłowska-Dąbrowska M. Sprawozdanie z czynności Szpitala Miej­skiego Łódzkiego dla Lekko-Gruźliczych w Chojnach za lata 1916-1917. Zdrowie.1918;7:201-5.
 13. Bonisławski R. Szpital Konstadtów. Wędrownik. 2009;1:10.
 14. Bańkowski M, Czerwiński Z, Kuczborski S. Uwaga, gruźlica. Łódź: Społ. Kom. Walki z Gruźlicą. 1961. s. 5-8.
 15. Fijałek A. Liga Przeciwgruźlicza w Łodzi (1907-1922). Zdr Publ. 1989;4:236-7.

Calendar

October 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31