Local government and prophylaxis HIV/AIDS

Review Article, Zdr Publ 2012;122(1): 80-84

PAWEŁ ZIELAZNY1, BEATA KARAKIEWICZ2, IWONA ROTTER2, ANNA JURCZAK3

1 Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Oddział Szczecin
2 Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3 Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Abstract

In spite of significant medical progress which has been made in HIV virus infection treatment, still the most efficient way of fighting HIV is health prophylaxis combined with education. The preventive measures should be pursued by the government administration but at the same time by local authorities.
In Poland health policy regarding HIV/AIDS problems has been poorly implemented by local authorities. The reason for that is among others lack of knowledge of law on HIV/AIDS prophylaxis, lack of understanding of the health needs of local communities as well as the lack of financial resources.
The basic role of local authorities on HIV/AIDS should include organising of complex prophylactic actions of medical and social nature. The actions should take into consideration local determinants and include such elements like: permanent monitoring of HIV infections in the local area, prevention of HIV infection spreading by organizing appropriate preventive measures, creation of the local Consulting-Diagnostic Centres where the HIV tests can be made free of charge and anonymously, financial support for non-governmental organizations operating in HIV/AIDS subject.
In Poland there are many legal acts that allow developing effectively and realizing the health-oriented actions by local authorities. The basic legal act in this regard is the Ministerial Ordinance of 13 September 2005 on the National Programme for Combating AIDS and HIV Prevention (Official Journal of 30 September 20052). In the Ordinance, in relation to the units of local authorities the detailed definitions of the actions for realization were resigned of, limited to define the main directions of the actions. Local authorities have been left with autonomy in decision making.
 
2 Starting from 1 January 2012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS will be in force.

 

Files to download

Keywords

HIV, AIDS, local government, community, district, health program

References

1. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004–2006. Ministerstwo Zdrowia. Warszawa; 2004.
2. Strona internetowa www.aids.gov.pl/epidemiologia
3. Dane wewnętrzne Krajowego Centrum ds. AIDS.
4. Uchwała Nr 941/77/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007–2011.
5. Strona internetowa www.pzh.gov.pl
6. Karski Jerzy B. Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu; 2009.
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r.).
8. Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011. Ministerstwo Zdrowia. Warszawa; 2006.
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst z dnia 2 kwietnia 1997 r.
10. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 164, poz. 1027).
12. Baka K, Machaluk K. Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer; 2000.
13. Słońska Z, Woynarowska B. Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej. Warszawa: Instytut Kardiologii; 2007.
14. Hejda A, Okulicz-Kozaryn K. Zapobieganie narkomanii w gminie. Zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; 2007.

Calendar

October 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31