Healthcare advisor as a new majorin response to the needs of the healthcare system

Review Article, Zdr Publ 2012;122(1): 66-69

ANNA REZNER1, WITOLD REZNER2

1 Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
2 Centrum Medyczne „Zdrowie”, Kielce

Abstract

Significant information needs of healthcare system customers which cannot be fully satisfied using conventional resources of the increasingly loaded healthcare system constitute a demand for services provided by healthcare advisors. These professionals would primarily supply information helpful and sometimes necessary in optimizing access to services provided by growing in complexity public and private healthcare systems.
Healthcare advisors could also play many additional professional roles based on practical knowledge concerning products and services in healthcare and direct advisor-client relationship.
Depending on the candidates’ initial level of education, tuition could be realized in course of bachelor and master programmes or during postgraduate studies. Bearing in mind experiences of other sectors, healthcare advisor education could open perspectives for interesting and attractive career, and the services would help to improve healthcare system by facilitating information flow.

Files to download

Keywords

healthcare advisor, healthcare, education

References

  1. Łuczyńska V, Gorchans E, Berezowska E, Wysiecki P. Oczekiwania pacjentów na informacje wobec personelu pielęgniarskiego. Zdr Publ. 2003;113:258-63.
  2. Kachaniuk H, Gozdek N, Kachaniuk J. Poglądy pacjentów na sposób i zakres przekazywania informacji zdrowotnej osobom chorym i rodzinie. Zdr Publ. 2003;113:264-7.
  3. Pączkowska M. Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków. Warszawa: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 2009. www.csioz.gov.pl/publikacje.php
  4. By pacjent odnalazł się w systemie. Archiwum wydarzeń z życia Porozumienia Zielonogórskiego. www.fpz.nazwa.pl/wydarzenia_one.php?nr=2027
  5. Dobrogowska-Schlebusch E. Ocena jakości stron internetowych poświęconych wybranym chorobom społecznym skierowanych do pacjentów. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2006; 2:111-7.
  6. Bryła M, Stegienta G, Kowalska A, Maniecka-Bryła I. Internet jako źródło informacji o zdrowiu publicznym. Znaczenie informacji w zdrowiu publicznym i zagrożenia związane z pozyskiwaniem informacji z zakresu zdrowia publicznego przez Internet. Zdr Publ. 2009;119:436-41.
  7. Gostomski I, Penczar M, Lepczyński B, Barembruch A. Pośrednictwo kredytowe w Polsce – podręcznik dla praktyków. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu; 2007. s. 88-9.
  8. Swat B. Usługi o charakterze innowacyjnym przeznaczone dla klientów indywidualnych. Informacja i doradztwo bankowe w różnych segmentach klientów. W: Korenik D (red.), Innowacyjne usługi banku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006. S. 44-5.
  9. Biały A. Już nie agent ubezpieczeniowy a doradca. Rzeczpospolita. 29.01.2010
  10. Pietrzak J. Polacy bogacą się. Gazeta Bankowa. 2010. s. 102.

Calendar

December 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31