Prehospital pain treatment in children with burns

Original Article, Zdr Publ 2012;122(1): 43-47

GRAŻYNA SKOTNICKA-KLONOWICZ1, PATRYCJA GROCHOCIŃSKA2, KAMIL TRAMBOWICZ3

1 The Clinical Department of Emergency Medicine for Children, Maria Konopnicka University Clinical Hospital No.4, The Medical University of Lodz

2 The Clinical Department of Emergency Medicine for Children, the Clinical Department of Intensive Care and Anaesthesiology, Maria Konopnicka University Clinical Hospital No.4, The Medical University of Lodz

3 The Clinical Department of Intensive Care and Anaesthesiology, Maria Konopnicka University Clinical Hospital No.4 , The Medical University of Lodz, Poland

Abstract

Introduction. Introduction. Burns are one of the most serious children’s injuries. The most important activities in the scope of assistance for a child with burns include implementation of pain treatment in the prehospital period. Unfortunately, the level of understanding of the role of this treatment among doctors is not satisfactory.
Aim. To evaluate the pain treatment in children with burns in prehospital period.
Material and methods. Retrospective survey covered 193 burned children admitted to the Clinical Department of Emergency Medicine for Children in Łódź. The quality of pain treatment was analyzed on the basis of medical documentation.
Results. In the studied group, the majority were boys (57.5%), and children below 4 years old (61%). Spilling hot liquid was the main cause of injury (81%). Burns covered mainly: neck/face – 36 children (17%), chest – 67 children (33%), upper limb – 60 children (29%); 75% burns were superficial. Painkillers were provided to 12 our of 23 children transported by medical rescue teams, 4 out of 20 children treated by family doctors, and 30 out of 150 children assisted by parents. The statistical analysis did not demonstrate significant differences between entities implementing pain treatment with regard to the number of children treated. Differences were observed in the case of medical rescue teams on the level p <0.01, and in the case of parents - p<0.05, as opposed to the entire number of children. There were no significant differences between implementation of pain treatment and age of a child, location, depth of burn and qualification for hospital treatment. The research confirmed lack of first aid skills and inadequate quality of prehospital medical assistance in researched field.
Conclusions. It is necessary to prepare a uniform algorithm for pain treatment in children with burns and to intensify trainings of doctors, nurses, and rescuers with regard to pain treatment.

Files to download

Keywords

pain, prehospital treatment, burns, children

References

 1. Chęciński P. Rozwój embrionalny i anatomia topograficzna krtani i gardła dolnego. Rak krtani i gardła dolnego. Bielsko Biała: Wyd. Alfa-medica Press; 2002. p. 30-49.
 2. Zalesska-Kręcińska M, Kręciński T. Zarys otolaryngologii. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich; 2006.
 3. Boffetta P, Richiardi L, Berrino F, et al. Occupation and larynx and hy­popharynx cancer: an international case-control study in France, Italy, Spain and Switzerland. Cancer Causes Control. 2003;14(3):203-12.
 4. Janczewski G. Guzy głowy i szyi. Otolaryngologia u schyłku XX wieku. Gdańsk: Via Medica; 2001. p. 95-7.
 5. Leppert W, Majkowicz M, Łuczak J, et al. Ocena jakości życia u cho­rych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem i morfiną. Psy­choonkologia. 2002;6(1):1-8.
 6. Zatoński W, Zatoński T. Epidemiologia nowotworów złośliwych krtani. W: Rak krtani i gardła dolnego. (ed.) Janczewski G, Osuch-Wójcikiewicz E. Wyd. α-medica Press, Bielsko-Biała 2002, 22-23
 7. Wierzbicka M, Szyfter K, Bień S, et al. Zalecenia diagnostyczno-tera­peutyczne dla wybranych nowotworów głowy i szyi. Rak gardła. Współ Onkol. 2006;5:202-8.
 8. Ackerstaff AH, Hilgers FJM, Aaronson NK, et al. Communication func­tional disorders and life style changes after total laryngectomy. Clin Oto­laryngol. 1994;19:295-300.
 9. Sinkiewicz A, Betlejewski S, Betlejewski A, Mackiewicz H. Propo­zycje standardów postępowania rehabilitacyjnego po laryngektomii całkowitej. Otolaryngol Pol. 2004;58(4):753-6.
 10. Fabczak-Kowalczuk AM. Dzienniczek mowy. Białystok: Wyd. Buk; 2005.42 Zdr Publ 2012;122(1)
 11. Krzewicka A, Czernicki J. Rehabilitacja chorych z zaburzeniami głosu i mowy po laryngektomii całkowitej. Przegl Wojsk. 1999;41:499-503.
 12. Pruszewicz A, Obrębowski A, Borucińska-Tyczyńska J. Wpływ niek­tórych czynników socjalnych i psychicznych u laryngektomowanych na rehabilitację zastępczego procesu komunikatywnego. Otolaryng Pol. 1997;31(3):271-6.
 13. Wierzbicka M, Wójtowicz JG, Kuśnierkiewicz M, et al. Badanie jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi w oparciu w oparciu o standaryzowane kwestionariusze EORTC QLQ C-30, EORTC QLQ-H&N35. In: M. Rogowski (ed) Postępy w otolaryngologii. Mikołajki: Triangulum; 2002. p. 62-71 .

Calendar

December 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31