Primary school students in Poland have not enough knowledge to give first aid to burnt people

Original Article, Zdr Publ 2012;122(1): 35-38

PRZEMYSŁAW ŻURATYŃSKI1,2, JAROSŁAW KOZA1, MAŁGORZATA SZAMOCKA1, MACIEJ ŚWIĄTKOWSKI1

1 Gastroenterology, Vascular Diseases and Internal Diseases Department and Unit of Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in Bydgoszcz, Poland
2 Higher Vocational School with the seat in Kostrzyn upon Oder

Abstract

Introduction. Burns are one of the most common injuries. They may happen to every person, and are particularly frequent in children. Serious burns require expensive, long-lasting treatment and rehabilitation. They may be the initial cause of death in many cases. In spite of complex treatment given to a burnt patient, he or she may become permanently disabled. The decrease in the number of this type of injury may be brought about by primary prevention, including properly performed health education.
Aim. Aim of the research is to evaluate the knowledge of primary school students concerning burns and the rules of giving First Aid to burnt people.
Material and methods. The research presented was carried out among the fourth- to sixth-grade students from Nicolaus Copernicus State Primary School no. 5 in Brzeg. An original questionnaire was chosen as a research tool. It was performed twice: first time to evaluate the initial knowledge of students and second time, and after a short (2 x 45 minutes) training on burns and how to take care of burnt people. Chi-square test was used to evaluate statistically the data obtained. The value of p<0.05 was assumed as statistically significant.
Results. One hundred fifty one out of 202 fourth- to sixth-grade students took part in the research. The average value of correct answers equaled 56.50% in the pre-test. After the training, it rose to 79.88%. The highest percentage of correct answers occurred in the group of sixth-grade students, whereas the lowest – in the group of fourth-grade students, however the difference was not statistically significant.
Conclusions. The research performed indicated that the knowledge of primary school students was not sufficient for them to be able to effectively give First Aid to burnt people.
 

Files to download

Keywords

burns, health education, first aid

References

 1. Chęciński P. Rozwój embrionalny i anatomia topograficzna krtani i gardła dolnego. Rak krtani i gardła dolnego. Bielsko Biała: Wyd. Alfa-medica Press; 2002. p. 30-49.
 2. Zalesska-Kręcińska M, Kręciński T. Zarys otolaryngologii. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich; 2006.
 3. Boffetta P, Richiardi L, Berrino F, et al. Occupation and larynx and hy¬popharynx cancer: an international case-control study in France, Italy, Spain and Switzerland. Cancer Causes Control. 2003;14(3):203-12.
 4. Janczewski G. Guzy głowy i szyi. Otolaryngologia u schyłku XX wieku. Gdańsk: Via Medica; 2001. p. 95-7.
 5. Leppert W, Majkowicz M, Łuczak J, et al. Ocena jakości życia u cho¬rych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem i morfiną. Psy¬choonkologia. 2002;6(1):1-8.
 6. Zatoński W, Zatoński T. Epidemiologia nowotworów złośliwych krtani. W: Rak krtani i gardła dolnego. (ed.) Janczewski G, Osuch-Wójcikiewicz E. Wyd. α-medica Press, Bielsko-Biała 2002, 22-23
 7. Wierzbicka M, Szyfter K, Bień S, et al. Zalecenia diagnostyczno-tera¬peutyczne dla wybranych nowotworów głowy i szyi. Rak gardła. Współ Onkol. 2006;5:202-8.
 8. Ackerstaff AH, Hilgers FJM, Aaronson NK, et al. Communication func¬tional disorders and life style changes after total laryngectomy. Clin Oto¬laryngol. 1994;19:295-300.
 9. Sinkiewicz A, Betlejewski S, Betlejewski A, Mackiewicz H. Propo¬zycje standardów postępowania rehabilitacyjnego po laryngektomii całkowitej. Otolaryngol Pol. 2004;58(4):753-6.
 10. Fabczak-Kowalczuk AM. Dzienniczek mowy. Białystok: Wyd. Buk; 2005.42 Zdr Publ 2012;122(1)
 11. Krzewicka A, Czernicki J. Rehabilitacja chorych z zaburzeniami głosu i mowy po laryngektomii całkowitej. Przegl Wojsk. 1999;41:499-503.
 12. Pruszewicz A, Obrębowski A, Borucińska-Tyczyńska J. Wpływ niek¬tórych czynników socjalnych i psychicznych u laryngektomowanych na rehabilitację zastępczego procesu komunikatywnego. Otolaryng Pol. 1997;31(3):271-6.
 13. Wierzbicka M, Wójtowicz JG, Kuśnierkiewicz M, et al. Badanie jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi w oparciu w oparciu o standaryzowane kwestionariusze EORTC QLQ C-30, EORTC QLQ-H&N35. In: M. Rogowski (ed) Postępy w otolaryngologii. Mikołajki: Triangulum; 2002. p. 62-71 .

Calendar

October 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31